Lösningar För Branddörrar

Byte Av Gamla "Hold-Open" System p.g.a. Säkerhet För Byggnaden Och Människor

I Oranienskolan installeras branddörrar mellan trappan och de olika hallarna som leder till klassrummen. För att inte hindra tillgången till klassrummen under skoltid, håller elektromagneterna dörrarna öppna. Vid larm stängs elen av till magneterna och dörrarna stängs.

>> Läs mer

Ex-Miljö "Hold-Open" System Tillverkad Av DICTATOR

>> Läs mer