Branddetektorer & Elektromagneter

Dictator har varit en pålitlig källa till brandskyddssystem under många år.

Vårt produktsortiment omfattar ett urval av enskilda komponenter för fristående projekt eller för att slutföra "hold-open" sytem för komplexa brandskyddsanläggningar.

Vi har även en serie Ex-märkt utrustning för installation i explosionsfarliga miljöer.

Branddetektorer & Elektromagneter

Rök- & värmedetektorer

Rök och värmedetektorerna har testats enligt europiska standarden EN 54 och är godkända för att kontrollera branddörrar i "hold-open" system. Det finns även en version som är godkänd för explosiva miljöer

Kraftpaket

DICTATORS kraftpaket tillhandahåller likström(DC) som krävs för att använda "hold-open" systemen. Våra kraftpaket är testade och godkända och våra kopplingar är gjorde efter officiella standarder.

Ex-miljö "Hold-Open" System

Dictators signalkontroll S400 har utvecklas specifikt för att uppfylla kraven i EN 14600: 205 punkt 4.9.2.1. Denna standard kräver att varje stängning av en branddörr/-port ska signaleras med både akustiska och optiska varning,  även vid strömavbrott.

Elektromagneter

Utvecklade för att hålla branddörrar öppna. Finns i flera olika modell och storlek för att passa alla dörrar.

Ankarplattor

Dictators ankarplattor finns i olika storlekar för att komplettera våra elektromagneter, detta underlättar installationen med motsvarande elektromagnet.

Sekvensväljare

För att säkerställa ett bra brandskydd kräver dubbeldörrar att de stängs i rätt ordning. Dictator tillhandahåller olika system för detta ändamål. Det kan även anpassas till befintliga branddörrar.

Dörrtillslutare för branddörrar

Branddörrar utrustade med en fjäderstängare låter ofta mycket när de stängs. Dictators dörrtillslutare förhindrar detta genom att fånga dörren strax innan den stängs och sedan stänga den tyst och kontrollerat. V 1600F dörrtillslutare är testat och godkänd för branddörrar.

Tillbehör

För att göra installationen av "hold-open" system så smidigt som möjligt, leverara Dictator ett brett utbud av tillbehör, såsom monteringsfästen, elektromagneter och  strömbrytare med fjäderfunktion.

HLS Termisk Bult

På grund av höga temperaturer och skillnader i lufttryck under brand, kan stora branddörrar ibland öppna sig och släppa ut branden. HLS termisk bult förhindrar detta genom att låsa dörren säkert och automatiskt i  dörrkarmen.