Hydrauliska Dämpare

Dictators dämpteknik omfattar ett spektrum av olika raka dämpare, såsom ändlägesdämpare och oljedämpare med beslag i båda ändarna.

Utöver dessa erbjuder Dictator även ett stort antal radialdämpare.

Dictator erbjuder även skräddarsydda dämpare i stora partier men även enstaka dämpare

Hydrauliska dämpare

Ändlägesdämpare

Dictators ändlägesdämpare finns både som en- och dubbelriktad dämpare. Utöver omfattande sortimentet av standardämpare desingar och tillverkar vi skräddarsydda dämpare natruligtvis också i små partier.

Oljedämpare

Utsidan av en oljedämpare med beslag liknar en gasfjäder. Men motsatsen till en gasfjäder försäkrar de att klaffen eller liknande föremål inte rör sig för snabbt  och med en kontrollerad hastighet under öppningen/ stängningen.

Radialdämpare

Dictators radialdämpare reglerar inte bara skjutdörrars stängningshastighet. Den nya lamellära radialdämpare underlättar idividuella lösningar för det mest annorlunda roterande och glidande rörelserna.