Dictator Renrums System Växer På Den Skandinaviska Marknaden!

Med uppdaterade/ Nya produkter blir ännu mer lösningar möjliga.

Kort sagt:

DICTATORs kontrollsystem används i många olika brancher över hela skandinavien, överallt från säkerhet till laboratorium och renrumsmiljöer eftersom våra styrsystem är lätta att installera och använda.

Installation och programmering görs på plats. De flesta anslutningarna är av Ethernet RJ45-kablar. Programmeringen görs enkelt via dip switchar direkt på kontrollterminalen.

control-terminal-emergency-stop-interlock-system

Kunder/projekt:

Cenova i Mjölby specialiserar sig på packing till sjukhusprodukter använder ett interlocksystem mellan korridorer, omklädningsrum och ren rum.

Andra projekt inkluderar slussar i Oslos sjukhus, maskinrum i Danmark, kemiska tillverkare och labrum/ biologiska företag i Sverige

Ytterligare komponenter:

Tillsammans med interlocksystemet erbjuder Dictator även dörrlåsningsenheter, magneter och dörröppnings- och dörrstängingssystem.

Two clean room doors with control terminals

clean-room-door-handle-magnet

Installation shows control terminal, handle with in-built magnet and overhead door closer